Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:
Ewa Stasiak - pokój 219 - tel. 42 714 32 00

Pracownicy:
pokój 219 - tel. 42 714 32 00
pokój 220 - tel. 42 714 32 34, faks 42 714 32 03