Informujemy, iż od 2021 roku zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. Jednocześnie dotychczas obowiązujący numer konta nadal będzie prawidłowym numerem konta do wpłat z tytułu ww. podatków.

Sprawę prowadzi:
Wydział Finansowy
Aleksandra Karpińska - Podinspektor, pokój 016 (parter), tel. 42 7143 255

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miasta Zgierza (parter)
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opis procedury:
Złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości podatku.

Termin załatwienia sprawy:
Deklaracje należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego.

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwołania:
Brak.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)