Sprawę prowadzi:
Wydział Finansowy

Tomasz Kołodziuk - Inspektor, pokój 018 (parter), tel. 42 7143 124

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opis procedury:
Złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości podatku.

Termin załatwienia sprawy:
Deklaracje należy składać do 15 lutego roku podatkowego.

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)