Informujemy, iż od 2021 roku zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. Jednocześnie dotychczas obowiązujący numer konta nadal będzie prawidłowym numerem konta do wpłat z tytułu ww. podatków.

Sprawę prowadzi:
Wydział Finansowy
Ewa Pietrzak - Inspektor, pokój 016 (parter), tel. 42 7143 126
Magdalena Mączyńska - Podinspektor, pokój 016 (parter), tel. 42 7143 126
Beata Rezakiewicz - Inspektor, pokój 016 (parter), tel. 42 7143 255
Wiesława Wiktorska - Inspektor, pokój 016 (parter), tel. 42 7143 122

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opis procedury:
Złożenie informacji w celu ustalenia wysokości podatku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, ale nie później niż 1 miesiąc (30 dni).

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwołania:
Brak.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)