Kontakt:


95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
e-urzad@umz.zgierz.pl
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:
  • Danuta Kurowska - pokój 5 - tel. 42 7143 130
Pracownicy:
  • pokój 6 - tel. 42 7143 131 -  udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  • pokój 6 - tel. 132, 133, 136 - sprawy meldunkowe

  • pokój 6 - tel. 42 7143 135, 137 - dowody osobiste

  • faks 42 714 31 35