Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Naczelnik:
Danuta Kurowska - pokój 5 - tel. 42 7143 130
 
Pracownicy:
pokój 6 - tel. 42 7143 131 -  udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
pokój 6 - tel. 132, 133, 136 - sprawy meldunkowe
pokój 6 - tel. 42 7143 135, 137 - dowody osobiste
faks 42 714 31 35