Kontakt:
95-100 Zgierz, ul. ks. J. Popiełuszki 3a (II piętro nad Strażą Miejską)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Audytor Wewnętrzny:
Anna Królak - pokój 9 - tel. 42 7143 128

Pracownicy:
pokój 9 - tel. 42 7143 128