Sprawę prowadzi:
Wydział Spraw Obywatelskich

Pracownicy Wydziału pod nr telefonu: 42 714 31 31, 42 714 31 32, 42 714 31 36

Miejsce składania:
Dział Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100