Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Stanowisko ds. Kadr:
pokój 103 - tel. 42 7143 111

Pełnomocnik ds. Nadzoru:
Artur Augustyniak - sala 104 - tel. 42 7143 103

Obsługa prawna:
pokój 104 - tel. 42 7143 103