Sprawę prowadzi:
Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
Przewodniczący RMZ - Radosław Gajda, pok. 109, tel. 42 714 31 02

Miejsce składania:
Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta