Sprawę prowadzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Aleksandra Wiaderkiewicz - pok. 112, tel. 42 7143 156

Miejsce składania:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta Zgierza (pok. 112, II piętro)
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
tel. 42 714 31 56
faks 42 714 31 14