Sprawę prowadzi:
Wydział Spraw Obywatelskich

Pracownicy Wydziału pod nr telefonu: 42 714 31 35, 42 714 31 37

Miejsce składania:
Pokój 6 (parter)
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
tel. 42 714 31 35
faks 42 714 31 35

W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r., do godz. 23.59, można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap na stronie obywatel.gov.pl.

Począwszy od 27 lipca usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka, zostaną wyłączone. Osoba ubiegająca się o dowód będzie musiała osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.