UWAGA
W związku ze zdarzającymi się przypadkami niewłaściwego wyboru adresata przy składaniu wniosków o świadczenie 500+ przypominamy, że mieszkańcy miasta Zgierza składający wnioski o 500+ drogą elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej, wybierają jako adresata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (MOPS Zgierz - ul. Długa 56), mieszkańcy gminy wiejskiej Zgierz wybierają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS Zgierz - ul. Łęczycka 4).
Właściwy wybór adresata wniosku jest gwarancją sprawnego załatwienia sprawy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS Zgierz) obsługuje tylko mieszkańców gminy wiejskiej.

Sprawę prowadzi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod wymienionymi numerami telefonów: 42 716 71 94, 693 002 653, 693 001 373, 693 002 483.

Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30,  a we wtorki w godz. 8:00 - 17:30
Infolinie:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 22 529 06 68

Łódzki Urząd Wojewódzki - 42 664 20 20