Komórka organizacyjna:
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Zgierza została przyjęta zarządzeniem Nr 66/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 kwietnia 2017 r.