Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
iod@umz.zgierz.pl
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Witold Szczeciński - pok. 112, tel. 42 7143 156