Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Procedura zgłoszenia dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta