Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2023 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza

Uwagi oraz propozycje zmian do tego projektu uchwały w terminie 21 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia, tj. do dnia 8 marca 2023 r., do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 (parter), w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl

*********************

Uchwała nr XLVI/619/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku

Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza

Uwagi oraz propozycje zmian do tego projektu uchwały w terminie 21 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia, tj. do dnia 11 marca 2022 r., do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 (parter), w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl

*********************

Uchwała nr XXXIII/417/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku

*********************
Informacje o kąpielisku - według uchwały NR VII/66/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku.

Ocena jakości wody