obowiązuje od 03.11.2020 r.

 • Zarządzenie Nr 484/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 listopada 2020 r. roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 182/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 337/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 446/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 353/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza.
 • zmiana Zarządzenie Nr 483/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza.
 • zmiana Zarządzenie Nr 572/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza.
 • zmiana Zarządzenie Nr 374/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza.
 • zmiana Zarządzenie Nr 108/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 • zmiana Zarządzenie Nr 39/IX/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza