obowiązuje od 03.11.2020 r.

  • Zarządzenie Nr 484/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 listopada 2020 r. roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
  • zmiana Zarządzenie Nr 182/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
  • zmiana Zarządzenie Nr 337/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
  • zmiana Zarządzenie Nr 446/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
  • zmiana Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza