Pliki do pobrania:

Uchwała Nr Nr XXX / 302 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz