Uchwała nr LIII/659/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
zmieniona:

- uchwałą nr X/107/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r.