Uchwała Nr XLI/527/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022