Pliki do pobrania:

Uchwała nr XXXI/374/2021  Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2021-2025.

Uchwała nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2016-2020.