Uchwała nr XXX/360/2020  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2021-2022