Uchwała nr V/52/2019  Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2019 - 2021.