Uchwała nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”.