Uchwała nr XXXII/410/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego o nazwie „Pomaganie przez remontowanie”