Uchwała Nr XXXIV/441/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu działań na rzecz rozwoju turystyki na terenie Gminy Miasto Zgierz"