Data złożenia petycji: 4 kwietnia 2024 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Odpowiedź na petycje: 12 czerwca 2024 r.

Ze skanu petycji wyłączono jawność części dokumentu w zakresie danych osobowych (ochrona prywatności) oraz dóbr osobistych - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji  publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U.2018 r., poz. 870);
jawność wyłączyła: Marta Litwa - Podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.