Prezydent Miasta Zgierza w dniu 6 czerwca 2024 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy:
Podinspektor w  Biurze Informacji i Nowych Mediów w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.