Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 4 września 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 15 przy ulicy 1 Maja 71 w Zgierzu

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 75 przy ulicy 1 Maja 73 w Zgierzu

Ogłoszenie o przetargu