Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024, za okres od września 2017 roku do października 2019 roku.

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024” za okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r.


Program został przyjęty uchwałą nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31.08.2017r.