Program
został przyjęty uchwałą nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31.08.2017r.