Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii sporządzono w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi na terenie województwa łódzkiego i stanowi zasadniczy dokument w zakresie działań na wypadek wystąpienia epidemii i zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne. Plan opracowano na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.