Pliki do pobrania:

Uchwała Nr X / 98 / 11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza

Załącznik do uchwały Nr X / 98 / 11 -  Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza