Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w Zgierzu w ul. Ks. S. Suchowolca (fragment działki numer ewid. 467 i 466/2, obręb 125) oraz na fragmencie działki numer ewid. 639/7, obręb 125.