Ogłoszenie o wyniku

Zarządzenie Nr 17/IX/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr 206/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych.

Załącznik 1 - oferta wzór (wersja edytowalna)

Załącznik 1 - oferta wzór (wersja .pdf)

Załącznik 2 - umowa

Załącznik 3 - sprawozdanie (wersja edytowalna)

Załącznik 3 - sprawozdanie (wersja .pdf)