Stosownie do art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia publikacji,
tj. do dnia 23 kwietnia 2024 r., Prezydent Miasta Zgierza przyjmuje uwagi
do zamieszczonej oferty uproszczonej Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego, dotyczącej udziału zawodników ZTA w Mistrzostwach Europy U15 w Loutraki (Grecja) w dniach 15-18.05.2024 r.
Oferta uproszczona została złożona w dniu 15 kwietnia 2024 r.