Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. m. Zgierz

 

Godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Zgierzu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o składach komisji wraz z pełnionymi funkcjami

POSTANOWIENIE NR 1080/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1079/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 34 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1077/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 33 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1053/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 26 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1052/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 34 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1048/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1027/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1018/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1013/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 42 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 1012/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 995/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w mieście Zgierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

POSTANOWIENIE NR 856/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 855/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgierz

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w mieście Zgierz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

W dniu 14 maja 2024 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 25
- Nr 38
- Nr 40
- Nr 41
- Nr 42.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 maja 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

******************

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - komitety

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 171/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 roku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego