W dniu 27 marca  2024 r. do Prezydenta Miasta Zgierza, drogą elektroniczną wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w oparciu o przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - Prawo o zgromadzeniach" (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r., od godz. 14:00
Planowany czas zgromadzenia: 2 godziny
Przewidywana liczba uczestników: około 150 osób
Miejsce zgromadzenia: ulica Urocza, ulica Kolejowa, ulica Długa, plac Jana Pawła II

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem. Zgromadzenie ma charakter pokojowy.