Informacje ogólne:
VI kadencja (2020 - 2024)
Siedziba: ul. Fijałkowskiego 2 (piwnica Przychodni Zdrowia) 
Kontakt: Wiesława Partycka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
tel. 500 726 019

Rada Osiedla Rudunki:

1. Andrzej Majorek - Przewodniczący Rady Osiedla
2. Magdalena Ewa Wesołowska - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
3. Wiesława Partycka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
4. Jerzy Gabara - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
5. Cezary Stańczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
6. Maria Małgorzata Ciechanowska - Członek Zarządu Osiedla
7. Marzena Słowińska - Członek Zarządu Osiedla
8. Ciesielska Agnieszka - Członek Rady Osiedla
9. Mirosław Łuczak - Członek Rady Osiedla
10. Ilona Malinowska - Członek Rady Osiedla
11. Magdalena Medyńska - Członek Rady Osiedla
12. Henryk Partycki - Członek Rady Osiedla
13. Henryka Piekut - Członek Rady Osiedla
14. Agnieszka Szcześniak - Członek Rady Osiedla
15. Paweł Wrana - Członek Rady Osiedla

*********************

Wybory do Rady Osiedla Rudunki - 6 września 2020 r.

Protokół z głosowania

Lista Kandydatów na członków Rady Osiedla.

Zarządzenie Nr 227/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 06.07.2020 r.

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu, informuje, że w dniach 10 – 17 sierpnia 2020r. w dni robocze w godz. 17.00-19.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu w wyborach zarządzonych na dzień 6 września 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w lokalu Rady Osiedla Rudunki, ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia i reprezentowania kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia kandydata jako pierwszy.

Szczegółowe informacje: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta Zgierza 42 7143 109; 42 7143 102

**********************

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
Asnyka, Bardowskiego, Bednarska, Bilskiego, Budowlana, Ciesielska, Drukarska, Działkowa, Dziewiarska, Dzika, Farbiarska, Fijałkowskiego, Inżynierska, Kapitana Pogonowskiego, Kasprzaka, Kołłątaja, Krawiecka, Kunickiego, Lotnicza, Ludowa, Majakowskiego, Młynarska, Murarska, Nadrzeczna, Niciarniana, Nowa, Nowy Świat, Odzieżowa, Ossowskiego, Plac Jerzego Godlewskiego, Pola, Promienistych, Przedwiośnie, Przemysłowa, Przędzalniana, Przygraniczna, Rembielińskiego, Robotnicza, Rymarska, Sienkiewicza, Stępowizna, Stolarska, Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szczawińska, Szkudlarska, Świercza, Tkacka, Urzędnicza, Wczasowa, Wieniawskiego, Wilamowska, Włókiennicza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zduńska, Zegrzanki.

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/154/04

Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

Pierwsza jednostka pomocnicza powstała na terenie Zgierza na podst. uchwały Nr XXI/167/96 Rady Miasta Zgierza z dn. 25.04.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Rudunki.