Informacje ogólne:
VI kadencja (2020 - 2024)
Siedziba: ul. Fijałkowskiego 2 (piwnica Przychodni Zdrowia) 
Kontakt: Wiesława Partycka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
tel. 500 726 019

Rada Osiedla Rudunki:

1. Andrzej Majorek - Przewodniczący Rady Osiedla
2. Magdalena Ewa Wesołowska - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
3. Wiesława Partycka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
4. Jerzy Gabara - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
5. Cezary Stańczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
6. Maria Małgorzata Ciechanowska - Członek Zarządu Osiedla
7. Marzena Słowińska - Członek Zarządu Osiedla
8. Ciesielska Agnieszka - Członek Rady Osiedla
9. Mirosław Łuczak - Członek Rady Osiedla
10. Ilona Malinowska - Członek Rady Osiedla
11. Magdalena Medyńska - Członek Rady Osiedla
12. Henryk Partycki - Członek Rady Osiedla
13. Henryka Piekut - Członek Rady Osiedla
14. Agnieszka Szcześniak - Członek Rady Osiedla
15. Paweł Wrana - Członek Rady Osiedla

*********************

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
Asnyka, Bardowskiego, Bednarska, Bilskiego, Budowlana, Ciesielska, Drukarska, Działkowa, Dziewiarska, Dzika, Farbiarska, Fijałkowskiego, Inżynierska, Kapitana Pogonowskiego, Kasprzaka, Kołłątaja, Krawiecka, Kunickiego, Lotnicza, Ludowa, Majakowskiego, Młynarska, Murarska, Nadrzeczna, Niciarniana, Nowa, Nowy Świat, Odzieżowa, Ossowskiego, Plac Jerzego Godlewskiego, Pola, Promienistych, Przedwiośnie, Przemysłowa, Przędzalniana, Przygraniczna, Rembielińskiego, Robotnicza, Rymarska, Sienkiewicza, Stępowizna, Stolarska, Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szczawińska, Szkudlarska, Świercza, Tkacka, Urzędnicza, Wczasowa, Wieniawskiego, Wilamowska, Włókiennicza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zduńska, Zegrzanki.

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/567/2022

zmiany Statutu - uchwała Nr XLV/594/2022 i uchwała Nr XLVI/621/2022

Opis granic - uchwała Nr XLV/594/2022

Pierwsza jednostka pomocnicza powstała na terenie Zgierza na podst. uchwały Nr XXI/167/96 Rady Miasta Zgierza z dn. 25.04.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Rudunki.