Informacje ogólne:
VII kadencja (od października 2021 r. do października 2025 r.)
Siedziba: ul. Słowackiego 6
Kontakt: Zbigniew Antczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 
Rada Osiedla Przybyłów:
Przemysław Swędrak - Przewodniczący Rady Osiedla
Rafał Wiktorski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Zbigniew Antczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla
Grzegorz Olczak - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
Kazimiera Domańska - Członek Zarządu Osiedla
Wiesława Bartczak - Członek Zarządu Osiedla
Elżbieta Łatecka - Członek Zarządu Osiedla
 
Rafał Antczak - Członek Rady Osiedla
Dariusz Frontczak - Członek Rady Osiedla
Maciej Kacprzak - Członek Rady Osiedla
Grażyna Kaczmarczyk- Członek Rady Osiedla
Adam Kałuża - Członek Rady Osiedla
Jacek Kardach - Członek Rady Osiedla
Paweł Kuzański - Członek Rady Osiedla
Radosław Swędrak - Członek Rady Osiedla
 
Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
1 Maja (P 2-8), Andrzeja, Chełmońskiego, Czerwieńskiego, Czerwona, Drewnowska, Graniczna, Jaracza, Karola, Kopernika, Korczaka, Malarska, Marszałka Piłsudskiego, Marysińska, Matejki, Mickiewicza, Mireckiego, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Pawińskiego, Piątkowska (P 32-88), Pieczyraka, Plac Stu Straconych, Północna, Reymonta, Słowackiego, Solna, Węgierskiej, Wieczorka „Bohdana”, Wigury, Władysława Rząba, Worcella, Żwirki.

P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/568/2022

zmiany Statutu - uchwała Nr XLV/595/2022 i uchwała Nr  XLVI/622/2022

Opis granic - załącznik do uchwały Nr XLV/595/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIII/265/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 24.04.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Przybyłów.