Informacje ogólne: VI kadencja (od września 2017 r. do września 2021 r.)
Siedziba: ul. Słowackiego 6 
Kontakt: Zbigniew Antczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rada Osiedla Przybyłów:

 1. Grzegorz Olczak - Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Przemysław Swędrak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 3. Zbigniew Antczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 4. Paulina Łatecka - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 5. Kazimiera Domańska - Członek Zarządu Osiedla
 6. Helena Kulesza - Członek Zarządu Osiedla
 7. Wiesława Bartczak - Członek Zarządu Osiedla
 8. Rafał Antczak - Członek Rady Osiedla
 9. Grażyna Kaczmarczyk - Członek Rady Osiedla
 10. Paweł Kuzański - Członek Rady Osiedla
 11. Anna Dudek - Członek Rady Osiedla
 12. Jacek Kardach - Członek Rady Osiedla
 13. Dariusz Frontczak - Członek Rady Osiedla
 14. Zbigniew Matusiak - Członek Rady Osiedla
 15. Rafał Wiktorski - Członek Rady Osiedla


Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 2-8), Andrzeja, Chełmońskiego, Czerwieńskiego, Czerwona, Drewnowska, Graniczna, Jaracza, Karola, Kopernika, Korczaka, Malarska, Marszałka Piłsudskiego, Marysińska, Matejki, Mickiewicza, Mireckiego, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Pawińskiego, Piątkowska (P 32-88), Pieczyraka, Plac Stu Straconych, Północna, Reymonta, Słowackiego, Solna, Węgierskiej, Wieczorka „Bohdana”, Wigury, Władysława Rząba, Worcella, Żwirki.

P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/153/04

Opis granic - załącznik do uchwały Nr XXXIII/265/97

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIII/265/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 24.04.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Przybyłów.