Wybory do Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu – październik 2021 r.

Protokół z głosowania w Wyborach do Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu.

Informacja Komisji Wyborczej Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu, informuje, że w dniach 13 - 20 września 2021 r. w dni robocze w godz. 17.00-19.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu w wyborach zarządzonych na dzień 10 października 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia i reprezentowania kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia kandydata jako pierwszy.

Tel.: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta Zgierza (42) 714-31-09; (42) 714-31-02 lub przez centralę Urzędu Miasta Zgierza - (42) 716-28-54 wew. 102 i 109

***********

Zarządzenie nr 299/VIII/2021  Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19.08.2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu.

We wrześniu 2021 r. upływa kadencja Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 10 października 2021 r.

W związku z powyższym, do dnia 30 lipca 2021 r. Biuro Rady Miasta Zgierza
(pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. Rady Osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

***************

Informacje ogólne:

VI kadencja (wrzesień 2017 r. do wrzesień 2021 r.)
Siedziba: ul. Ozorkowska 68/70 (Szkoła Podstawowa Nr 10)
Kontakt: Adam Kowalski – Przewodniczący Zarządu Osiedla, tel. 604 335 728

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz:
 1. Elżbieta Grażyna Krzewina -  Przewodnicząca Rady Osiedla
 2. Justyna Romanow-Przybylak - Wiceprzewodnicząca Rady  Osiedla

 3. Adam Kowalski - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 4. Bożena Palmowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 5. Ewa Zielińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 6. Andrzej Sadok- Członek Zarządu Osiedla
 7. Mariusz Banasiak - Członek Zarządu Osiedla

 8. Jacek Bakalarz Członek Rady Osiedla
 9. Robert Chocholski - Członek Rady Osiedla
 10. Maciej Dworczak - Członek Rady Osiedla
 11. Paweł Czekalski - Członek Rady Osiedla
 12. Krzysztof Gaweł - Członek Rady Osiedla
 13. Justyna Krawczyk - Członek Rady Osiedla
 14. Michał Woźniak - Członek Rady Osiedla
 15. Sławomir Wosiecki  - Członek Rady Osiedla

  Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

  Bajkowa, Bursztynowa, Ciosnowska (P od nr 74 - do końca N od nr 73 - do końca), Czesława Niemena, Czereśniowa, Diamentowa, Dojazdowa, Drzymały, Grotnicka, Grudzińska, Jabłoniowa, Jaskrowa, Jasna, Jedlicka (A od nr 60 - do końca), Jesienna, Kaczeńcowa, Kalinowa, Kamińskiego, Karpacka, Kontrewers, Konwaliowa, Kręta, Krokusowa, Kwiatowa, Łanowa, Mikołajczyka, Miodowa, Nowiny, Obrońców Warszawy, Ogrodnicza, Ozorkowska, Perłowa, Pierwiosnków, Plonowa, Podgórna, Podhalańska, Podleśna, Podmiejska, Pogodna, Proboszczewice, Przyrodnicza, Radosna, Rataja, Relaksowa, Rolnicza, Romantyczna, Rozrywkowa, Różana, Rubinowa, Rzepakowa, Sasanek, Sianokosy, Srebrna, Sudecka, Supraska, Szafirowa, Szarotki, Szczęśliwa, Św. Andrzeja Boboli, Świętojańska, Tatrzańska, Turystyczna, Warzywnicza, Wesoła, Wiosenna, Witosa, Wycieczkowa, Zagrodowa, Zawilcowa, Zielona, Złota, Żniwna.

  A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

  Podstawa prawna:

  Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/152/04

  Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

  Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXV/278/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 26.06.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Proboszczewice.