Wybory do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu – październik 2021 r.

Protokół z głosowania w Wyborach do rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

Informacja Komisji Wyborczej Osiedla Podleśna w Zgierzu

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu, informuje, że w dniach 13 - 20 września 2021 r. w dni robocze w godz. 17.00-19.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu w wyborach zarządzonych na dzień 10 października 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia i reprezentowania kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia kandydata jako pierwszy.

Tel.: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta Zgierza (42) 714-31-09; (42) 714-31-02 lub przez centralę Urzędu Miasta Zgierza - (42) 716-28-54 wew. 102 i 109

***********

Zarządzenie nr 297/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19.08.2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

We wrześniu 2021 r. upływa kadencja Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 10 października 2021 r.

W związku z powyższym, do dnia 30 lipca 2021 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. Rady Osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

**********

Informacje ogólne:

VI kadencja (od września 2017 r. do września 2021 r.)
Siedziba: Plac Jana Pawła II 16 (Urząd Miasta Zgierza)
Kontakt: Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla, tel. 608 353 794

Rada Osiedla Podleśna:

 1. Marcin Pabiańczyk – Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Artur Szynkowski – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 3. Marcin Sikroski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

 4. Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla
 5. Przemysław Osiński – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 6. Anna Nowak - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 7. Karolina Szewc – Członek Zarządu Osiedla
 8. Agnieszka Kurkarewicz-Zielińska - Członek Zarządu Osiedla

 9. Ryszard Forfecki - Członek Rady Osiedla
 10. Radosław Frydrysiak - Członek Rady Osiedla
 11. Jacek Ignaczak - Członek Rady Osiedla
 12. Konrad Kwiatkowski - Członek Rady Osiedla
 13. Maciej Sas - Członek Rady Osiedla
 14. Aleksandra Karpińska - Członek Rady Osiedla 
 15. Katarzyna Ślawska - Członek Rady Osiedla 
Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
Boczna, Cmentarna, Dolna, Dygasińskiego, Generała Stanisława Maczka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Kasprowicza, Korzeniowskiego-Conrada, Kossaków, Kraszewskiego, Kuncewiczowej, Malczewskiego, Malinka, Miry Kubasińskiej, Morenowa, Nałkowskiej, Orkana, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piątkowska (P od nr 90 - do końca, N od nr 83 - do końca), Przybyszewskiego, Rodziewiczówny, Rondo im. Lecha Kaczyńskiego, Samozwaniec, Stefana Wyszyńskiego, Tetmajera, Trojańska, Władysława Grabskiego, Zapolskiej.
P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji


Podstawa prawna:
Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/150/04

Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIII/266/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 24.04.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Podleśna