Informacje ogólne:

VI kadencja (od września 2017 r. do września 2021 r.)
Siedziba: Plac Jana Pawła II 16 (Urząd Miasta Zgierza)
Kontakt: Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla, tel. 608 353 794

Rada Osiedla Podleśna:

 1. Marcin Pabiańczyk – Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Artur Szynkowski – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 3. Marcin Sikroski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

 4. Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla
 5. Przemysław Osiński – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 6. Anna Nowak - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 7. Karolina Szewc – Członek Zarządu Osiedla
 8. Agnieszka Kurkarewicz-Zielińska - Członek Zarządu Osiedla

 9. Ryszard Forfecki - Członek Rady Osiedla
 10. Radosław Frydrysiak - Członek Rady Osiedla
 11. Jacek Ignaczak - Członek Rady Osiedla
 12. Konrad Kwiatkowski - Członek Rady Osiedla
 13. Maciej Sas - Członek Rady Osiedla
 14. Aleksandra Karpińska - Członek Rady Osiedla 
 15. Katarzyna Ślawska - Członek Rady Osiedla 
Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
Boczna, Cmentarna, Dolna, Dygasińskiego, Generała Stanisława Maczka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Kasprowicza, Korzeniowskiego-Conrada, Kossaków, Kraszewskiego, Kuncewiczowej, Malczewskiego, Malinka, Miry Kubasińskiej, Morenowa, Nałkowskiej, Orkana, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piątkowska (P od nr 90 - do końca, N od nr 83 - do końca), Przybyszewskiego, Rodziewiczówny, Rondo im. Lecha Kaczyńskiego, Samozwaniec, Stefana Wyszyńskiego, Tetmajera, Trojańska, Władysława Grabskiego, Zapolskiej.
P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji


Podstawa prawna:
Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/150/04

Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIII/266/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 24.04.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Podleśna