Informacje ogólne:

VII kadencja (od października 2021 r. do października 2025 r.)
Siedziba: Plac Jana Pawła II 16 (Urząd Miasta Zgierza)
Kontakt: Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla, tel. 608 353 794

Rada Osiedla Podleśna:

    Marcin Pabiańczyk – Przewodniczący Rady Osiedla
    Maciej Rybus – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

    Katarzyna Józefowicz– Przewodniczący Zarządu Osiedla
    Mariusz Pieczara – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
    Dominik Kubiak - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
    Marzena Adamczyk – Członek Zarządu Osiedla
    Sylwia Mikołajczyk - Członek Zarządu Osiedla

    Ryszard Forfecki - Członek Rady Osiedla
    Radosław Frydrysiak - Członek Rady Osiedla
    Jacek Ignaczak - Członek Rady Osiedla
    Piotr Czernielewski - Członek Rady Osiedla
    Tomasz Kupis - Członek Rady Osiedla
    Jerzy Łuczak- Członek Rady Osiedla
    Marcin Sikorski - Członek Rady Osiedla 
    Paweł Drozdalski- Członek Rady Osiedla 

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:
Boczna, Cmentarna, Dolna, Dygasińskiego, Generała Stanisława Maczka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Kasprowicza, Korzeniowskiego-Conrada, Kossaków, Kraszewskiego, Kuncewiczowej, Malczewskiego, Malinka, Miry Kubasińskiej, Morenowa, Nałkowskiej, Orkana, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piątkowska (P od nr 90 - do końca, N od nr 83 - do końca), Przybyszewskiego, Rodziewiczówny, Rondo im. Lecha Kaczyńskiego, Samozwaniec, Stefana Wyszyńskiego, Tetmajera, Trojańska, Władysława Grabskiego, Zapolskiej.
P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji


Podstawa prawna:
Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/570/2022

zmiany Statutu - uchwała Nr XLV/597/2022 i uchwała Nr XLVI/624/2022

Opis granic - uchwała Nr XLV/597/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIII/266/97 Rady Miasta Zgierza z dn. 24.04.1997 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Podleśna