Adres lokalu: ul. Dubois 20
Powierzchnia lokalu: 51,33 m2

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, która wynosi 29,74 zł netto + VAT.

I przetarg odbędzie się 14.02.2024 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się:
II przetarg w dniu 28.02.2024 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.

Ogłoszenie