Wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) w zakresie przekazania do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy publikuje się Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz na 2024 rok, celem przekazania do zaopiniowania.

Opinię do opublikowanego projektu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz lub doręczyć na wskazany wyżej adres lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformę e-puap: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP w terminie 21 dni od dnia opublikowania. Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację treści opublikowanego programu.