Informacje ogólne:
VI kadencja (czerwiec 2019 r do czerwiec 2023 r.)
Siedziba:
ul. Dubois 15 (II kl. - świetlica osiedlowa)
Kontakt:
Dorota Jatczak - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
tel. 609-350-099

Rada Osiedla Nowe Miasto:

 1. Agnieszka Bundzylak-Dąbrowska - Przewodnicząca Rady Osiedla
 2. Robert Lewiak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 3. Dorota Jatczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 4. Alfreda Witczak - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 5. Joanna Stopczyk - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 6. Monika Gaczyńska - Członek Zarządu Osiedla
 7. Jacek Graczyk - Członek Rady Osiedla
 8. Anna Marcińska - Członek Rady Osiedla
 9. Albert Melinis - Członek Rady Osiedla
 10. Teresa Sieradzka - Członek Rady Osiedla
 11. Adrian Różalski - Członek Rady Osiedla
 12. Rafał Wlazły - Członek Rady Osiedla

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 10-44, N 1-39), 3 Maja (P 6-60, N 7-81), Barlickiego, Cezaka, Dąbrowskiego (P 2-18, N 15-39), Długa (P 14-68C, N 13-85), Dubois (P 2-52, N 1-49), Kolejowa (P 2-16, N 1-5), Księdza Rembowskiego, Kuropatwińskiej, Łączna, Łęczycka (P 24-28), Łódzka (N 25-33), Mielczarskiego, Narutowicza, Orla, Parkowa, Plac Kilińskiego, Plater, Republikańska, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Spacerowa, Spółdzielcza, Wschodnia (N 1-29).

P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/573/2022

zmiany do Statutu - uchwała Nr XLV/600/2022 i uchwała Nr XLVI/627/2022

Opis granic - uchwała Nr XLV/600/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XLVII/378a/98 Rady Miasta Zgierza z dn. 18.06.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Nowe Miasto