Zarządzenie Nr 100/VIII/2024  Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 lutego 2024 r . w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 58/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego nkonkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o konkursie

Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza

Ogłoszenie o wyniku