Informacje ogólne:

III kadencja (od lutego 2020 r. do lutego 2024 r.)
Siedziba: ul. 1 Maja 63  (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu)
Kontakt: Przewodniczący Zarządu - Paweł Dziemdziela - tel. kontaktowy 505 929 535

Rada Osiedla Kurak w Zgierzu:

 1. Rafał Mamiński - Przewodniczący Rady Osiedla 
 2. Waldemar Mrulewicz - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 
 3. Paweł Dziemdziela - Przewodniczący Zarządu Osiedla 
 4. Elżbieta Dynek - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla 
 5. Galanciak Justyna - Członek Zarządu Osiedla
 6. Kowalczyk Barbara - Członek Zarzadu Osiedla
 7. Piękniewski Krzysztof - Członek Zarządu Osiedla 
 8. Gałązka Alicja - Członek Rady Osiedla 
 9. Kowalczyk Natalia - Członek Rady Osiedla
 10. Kowalska Maria - Członek Rady Osiedla
 11. Mospinek Barbara - Członek Rady Osiedla
 12. Szcześniak Halina - Członek Rady Osiedla

********************************************************************

Wybory do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu – marzec 2024 r.

W lutym 2024 r. upływa kadencja Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 3 marca 2024 r.
W związku z powyższym, do dnia 12 grudnia 2023 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. Rady Osiedla.
W skład Komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej Rady Osiedla. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do Rady Osiedla.

********************************************************************

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 46-58 i 70-72, N 41-79), Czarna, Kolejowa (P od nr 18 - do końca, N od nr 7- do końca), Konstantynowska (P 14-60, N 21-73), Koszarowa, Łąkowa, Łódzka (P 22-90, N 35-81), Milenijna, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Rondo Sybiraków, Rudnicka (A 2-21A), Sokołowska (P 2-8, N 1-19), Struga (P 6/8, N 1-15), Śniechowskiego (N 1-33), Traugutta, Wschodnia (P 2-12), Żeromskiego.

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa Prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/577/2022

zmiana Statutu - uchwała Nr XLV/604/2022 i uchwała Nr XLVI/631/2022

Opis granic  - uchwała Nr XLV/604/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XIII/102/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2007 r.  w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedle Kurak w Zgierzu.