Informacje ogólne:

IV kadencja (od marca 2024 r. do marca 2028 r.)
Siedziba: ul. 1 Maja 63  (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu)
Kontakt: Przewodniczący Zarządu - Paweł Dziemdziela - tel. kontaktowy 505 929 535

Rada Osiedla Kurak w Zgierzu:
1. Rafał Mamiński - Przewodniczący Rady Osiedla
2. Błażej Olczak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
3. Dominik Oleski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
4. Paweł Dziemdziela - Przewodniczący Zarządu Osiedla
5. Elżbieta Dynek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
6. Justyna Galanciak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
7. Natalia Kowalczyk - Członek Zarządu Osiedla
8. Krzysztof Piękniewski  - Członek Zarządu Osiedla
9. Krzysztof Kowalczyk - Członek Rady Osiedla
10. Jolanta Lisowska - Członek Rady Osiedla
11. Joanna Łuczak - Członek Rady Osiedla
12. Barbara Mospinek - Członek Rady Osiedla
13. Karolina Piotrowska  - Członek Rady Osiedla
14. Halina Szcześniak - Członek Rady Osiedla
15. Adam Zawadzki - Członek Rady Osiedla

W związku z małą liczbą kandydatów zgłoszonych do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu, wybory zarządzone na dzień 3 marca 2024 r. nie odbędą się.
Komisje Wyborcze uznały zarejestrowanych kandydatów za wybranych na członków poszczególnych Rad Osiedli.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu z dnia 15 lutego 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Osiedla Kurak w Zgierzu 

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu zarządzonych na dzień 3 marca 2024 r. informuje, że w dniach 5 – 12 luty 2024 r. w dni robocze w godz. 17.00-19.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Kurak w Zgierzu.
 
Zarządzenie Nr 3/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 03.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu
 
********************************************************************

Wybory do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu – marzec 2024 r.

W lutym 2024 r. upływa kadencja Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 3 marca 2024 r.
W związku z powyższym, do dnia 12 grudnia 2023 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. Rady Osiedla.
W skład Komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej Rady Osiedla. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do Rady Osiedla.

********************************************************************

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 46-58 i 70-72, N 41-79), Czarna, Kolejowa (P od nr 18 - do końca, N od nr 7- do końca), Konstantynowska (P 14-60, N 21-73), Koszarowa, Łąkowa, Łódzka (P 22-90, N 35-81), Milenijna, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Rondo Sybiraków, Rudnicka (A 2-21A), Sokołowska (P 2-8, N 1-19), Struga (P 6/8, N 1-15), Śniechowskiego (N 1-33), Traugutta, Wschodnia (P 2-12), Żeromskiego.

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa Prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/577/2022

zmiana Statutu - uchwała Nr XLV/604/2022 i uchwała Nr XLVI/631/2022

Opis granic  - uchwała Nr XLV/604/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XIII/102/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2007 r.  w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedle Kurak w Zgierzu.