Prezydent Miasta Zgierza w dniu 10 stycznia 2024r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.