Informacje ogólne:

VI kadencja (od czerwca 2019 r do czerwca 2023 r.)
Siedziba Osiedla: ul. Sadowa 6a (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
Kontakt: Elżbieta Frankowska - Przewodnicząca Zarządu
tel. 42 716 32 63, 606 496 670

Skład Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek:

 1. Elżbieta Frankowska - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
 2. Małgorzata Jaskulska- Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 3. Danuta Potepa - Członek Zarządu Osiedla
 4. Adam Okoński- Członek Zarządu Osiedla
 5. Henryk Grabarczyk - Członek Zarządu Osiedla

 6. Andrzej Kubiak - Przewodniczący Rady Osiedla
 7. Wojciech Budziarski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
 8. Jerzy Drygalski - Członek Rady Osiedla
 9. Andrzej Dzięciołowski - Członek Rady Osiedla
 10. Bożena Granosik - Członek Rady Osiedla
 11. Grzegorz Maślak - Członek Rady Osiedla
 12. Ewa Perczyńska-Urbaniak - Członek Rady Osiedla
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla zostanie wybrany na kolejnym posiedzeniu pod koniec lipca 2019 r.

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

Chełmska nr 2 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, Chopina, Głogowa, Grottgera, Iglasta, Lipowa, Lisia, Łódzka od nr 92 do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, Malinowa, Myśliwska, Osiedlowa, Prosta, Rudnicka od nr 30 do nr 46 prawa strona i od nr 23 do nr 33 lewa strona, Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Wiewiórcza, Zagajnikowa

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XLIII/576/2022

zmiany Statutu - uchwała Nr XLV/603/2022 i uchwała Nr XLVI/630/2022

Opis granic - uchwała Nr XLV/603/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XLVII/379/98 Rady Miasta Zgierza z dn. 18.06.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Chełmy-Adelmówek