Termin kontroli:
26-31.05.2022

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dokumentacja: informacja pokontrolna