Termin kontroli:
23-29.03.2022 ( w formie zdalnej)

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dokumentacja: informacja pokontrolna